Platnost nízkého tarifu
HDO

HDO neboli hromadné dálkové ovládání představuje technologii, která umožňuje přenášet po elektrické síti společně s elektřinou určité informace (kódy), za účelem zapínání či vypínání spotřebičů a přepínání sazeb na elektroměru.

Zjistit platnost HDO