O nás

Kdo jsme

Společnost E.ON Distribuce, a.s. je provozovatelem a vlastníkem distribuční soustavy – právnickou osobou, držitelem licence na distribuci elektřiny a plynu, vlastníkem dat o distribuční soustavě.

Je licencována podle energetického zákona a regulována Energetickým regulačním úřadem (ERÚ), zároveň velmi úzce spolupracuje s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Spravuje a rozvíjí distribuční síť, připojuje zákazníky a poskytuje další služby související s distribucí elektřiny, plynu a s výrobou elektrické energie.

Dále funguje jako kontaktní subjekt ve vztahu k Energetickému regulačnímu úřadu, zodpovídá za dlouhodobé plánování rozvoje distribučního majetku, plánování objemů údržby sítě elektřiny a plynu a přípravu dohod o připojení nových zdrojů k síti.

E.ON Distribuce, a.s.

Sídlo společnosti: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice

IČ: 28085400

DIČ: CZ 28085400

Bankovní spojení: Komerční banka, č.ú. 27-9426110267/0100

Právní forma: akciová společnost

Číslo licence pro distribuci elektřiny: 120806026

Číslo licence pro distribuci plynu: 220806034

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddílu B, vložce 1772.

E.ON Distribuce, a.s. je součástí skupiny E.ON Czech Holding AG